jak zrobic studencki cydr 7%

 

Elektrotechnika, notatki na aliczenie z wykładów

Co znajduje się na notatkach:

 

- rozwiązane zadanie z dzielnikiem napięcia,
- układ fazowy,
- rodzaje układów trójfazowych,
- autotransformator,
- cewka z rdzeniem feromagnetycznym,
- moce prądu zmiennego, moc chwilowa, moc czynna,
- wartość skuteczna,
- schemat zastępczy cewki rzeczywistej,
- prawo ohma.